Lewis sav-bázis reakció meghatározása

Lewis sav-bázis reakció meghatározása

A Lewis sav-bázis reakció olyan kémiai reakció, amely legalább egy kovalens kötést képez az elektronpár-donor (Lewis-bázis) és az elektron-pár-akceptor (Lewis-sav) között. A Lewis sav-bázis reakció általános formája:

A+ + B- → A-B

hol egy+ egy elektron elfogadó vagy Lewis sav, B- elektron donor vagy Lewis bázis, és A-B egy koordináta kovalens vegyület.

A Lewis sav-bázis reakciók jelentősége

A vegyészek általában a Brønsted sav-bázis elméletet alkalmazzák (Brønsted-Lowry), amelyben a savak proton-donorokként működnek, és a bázisok proton-elfogadók. Noha ez sokféle kémiai reakciónál jól működik, nem mindig működik, főleg ha gázokat és szilárd anyagokat érintő reakcióknál alkalmazzák. A Lewis-elmélet inkább az elektronokra összpontosít, mint a protonátvitelre, lehetővé téve még sok más sav-bázis reakció előrejelzését.

Példa Lewis sav-bázis reakcióra

Míg a Brønsted-elmélet nem magyarázza meg a komplex ionok képződését egy központi fémionnal, a Lewis-sav-bázis elmélet a fémet Lewis-savnak, a koordinációs vegyület ligandumát pedig Lewis-bázisnak tekinti.

al3+ + 6H2O ⇌ Al (H2O)63+

Az alumínium-fémion kitöltött valencia héjjal rendelkezik, tehát elektron-elfogadóként vagy Lewis-savként működik. A víznek magányos pár elektronjai vannak, tehát elektronokat adhat, hogy az anion vagy Lewis bázis legyen.