Kvantummeghatározás a fizikában és a kémiában

Kvantummeghatározás a fizikában és a kémiában

A fizika és a kémia területén a kvantum egy energia vagy anyag diszkrét csomagja. A kvantum kifejezés azt is jelenti, hogy az interakcióban részt vevő fizikai tulajdonság minimális értéke. A kvantum többes számú kvantumokat.

Kulcsfontosságú elvitel: kvantumdefiníció

  • A kémiában és a fizikában a kvantum egyetlen anyag- vagy energiacsomagra utal.
  • A gyakorlati alkalmazásban ez a változáshoz szükséges minimális energiamennyiségre vagy az interakció bármely fizikai tulajdonságának minimális értékére vonatkozik.
  • A kvantum a szó szinguláris formája. A Quanta a kifejezés többes formája.

Például: a töltés kvantuma egy elektron töltése. Az elektromos töltés csak különálló energiaszintekkel növekedhet vagy csökkenthető. Tehát nincs félidő. A foton egyetlen fénykvantum. A fényt és más elektromágneses energiát kvantumokban vagy csomagokban elnyelik vagy bocsátják ki.

A kvantum szó a latin szóból származik quantus, ami azt jelenti: "milyen nagyszerű". A szó 1900 előtt került használatba, hivatkozva: quantum satis az orvostudományban, ami azt jelenti, hogy "elegendő mennyiség".

A kifejezés visszaélése

A kvantum szót gyakran melléknévként használják rosszul, hogy definíciójának ellentétes vagy nem megfelelő összefüggésben jelenjenek meg. Például a "kvantum miszticizmus" kifejezés összefüggést von maga után a kvantummechanika és a parapszichológia között, amelyet empirikus adatok nem támasztottak alá. A "kvantumugrás" fázist nagy változás javaslására használják, míg a kvantum meghatározása szerint a változás a lehető legkisebb.