Rubrika - Gyors útmutató az összes tartalomterülethez

Rubrika - Gyors útmutató az összes tartalomterülethez

A tantárgy egy olyan eszköz, amelyet a tanárok használnak különféle típusú feladatok kiértékelésére, ideértve az írásbeli munkát, a projekteket, a beszédeket és egyebeket. Minden tantárgy kritériumokra oszlik (például: szervezet, bizonyítékok, következtetések), leírásokkal vagy minőségi jelölőkkel, hogy megmagyarázzák az egyes kritériumokat. A tantárgynak van egy besorolási skálája is, amely pontértékeket vagy szokásos teljesítményszinteket használ a hallgató hozzáértési szintjének azonosításához.

A szakcímsorban szereplő értékelési skála kiválóan lehetővé teszi a feladat besorolását, valamint a hallgatók teljesítményének időbeli monitorozását. A rubrikák oktatási eszközként is hasznosak, amelyek megfogalmazják a hallgatók elvárásait. A kutatások azt mutatják, hogy a hallgatók hozzájárulása a rubrikák felépítéséhez javíthatja a pontszámokat és az elkötelezettséget. Végül, a szakirodalom felhasználható a hallgatók munkájának önértékelésében és szakértői értékelésében is.

Rovatkritérium

Általában az összes rész, a témától függetlenül, tartalmaz bevezetési és következtetési kritériumokat. Az angol nyelv, a nyelvtan és a helyesírás szabványa szintén általános kritérium a rovatban. A szakirodalomban azonban számos különféle kritérium vagy mérés létezik, amelyek tárgyaik. Például egy angol irodalmi esszé sorozatában a kritériumok magukban foglalhatják:

 • Cél vagy értekezés
 • Szervezet
 • Bizonyítékok és támogatás

Ezzel szemben a tudományos laboratóriumi jelentés rovatában más mérések is szerepelhetnek, például:

 • Probléma
 • Definíciók
 • Adatok és eredmények
 • Megoldás

A kritériumok leírói tartalmaznak minõsítési nyelvet az egyes teljesítményszintekhez, amely összekapcsolja a szakcímet vagy feladatot az óra vagy az egység tanulási céljaival. Ezek a leírók különbözik a rubrikától az ellenőrző listától. A magyarázatok részletesen leírják az egyes elemek minõségét a szakcímben, a mesterkedõ szabványnak megfelelõen, míg az ellenõrzési lista nem.

Pontozás a Rubrika Leírókkal

A hallgatói munkát a rubrikban lehet besorolni, különféle skálák vagy ismeretek szintje szerint. Néhány példa a rubrik szintjére:

 • 5-es skála: elsajátítás, megvalósítás, fejlesztés, kialakulás, elfogadhatatlanság
 • 4-skálás rovat: jártasság felett, jártasság, megközelítés jártasságon, jártasság alatt
 • 3 skálájú rovat: kiemelkedő, kielégítő, nem kielégítő

A rovatban szereplő leírások az egyes ismeretek szintjei különböznek. Vegyük például a nyelvi különbséget egy három skálán álló sorozatban, amely a hallgatók munkáját értékeli a „bizonyítékok beépítése” kritérium alapján:

 • Kiemelkedő: A megfelelő és pontos bizonyítékokat jól magyarázzák.
 • Kielégítő: Megfelelő bizonyítékokat magyaráznak, azonban néhány pontatlan információt tartalmaznak.
 • Nem kielégítő: A bizonyítékok hiányoznak vagy nem relevánsak.

Amikor a tanár rubrikát használ a hallgatók munkájának pontozására, az egyes elemek értékét fokozatosan kell elvégezni, és különféle pontértékeket lehet hozzárendelni. Például egy szakirányú rendeletet lehet szervezni, amely 12 pontot ad a bizonyítékok kiemelkedő felhasználása, 8 pont a bizonyítékok kielégítő felhasználása, és 4 pont a bizonyítékok nem kielégítő felhasználása miatt.

Lehetséges egy kritérium vagy elem súlyozása, hogy erősebben számolhasson az osztályozásban. Például, a társadalomtudományi tanár dönthet úgy, hogy megháromszorozza a bizonyítékoknak a hallgatói válaszba való beépítésére vonatkozó pontokat. Ha ezen elem értékét 36 pontra növeli, amikor a feladat többi eleme 12 pont, mindegyik jelzi a hallgató számára ennek a kritériumnak a fontosságát. Ebben a példában az összesen 72 pontot érő feladat a következőképpen bontható:

 • Bevezetés vagy tézis - 12 pont
 • Bizonyítás - 36 pont
 • Szervezet - 12 pont
 • Következtetés - 12 pont

A Rubrik okok

Amikor a rubrikákat a diákoknak adják, mielőtt elvégzik a munkát, a hallgatók jobban megértik, hogy miként értékelik őket. A szakirodalom segíthet csökkenteni az osztályozásra fordított időt is, ami megnöveli a tanításra fordított időt.

A feladatok elvégzésének egyik fontos előnye, hogy elősegítik a tanárokat a következetesség fejlesztésében a tanulók teljesítményének osztályonkénti értékelésében. Ha nagyobb méretben használják, akkor a rubrikák következetes pontozási módszert nyújthatnak egy osztályban, iskolában vagy körzetben.

Néhány feladat esetén több tanár osztályozhatja a hallgatók munkáját ugyanazon szakcím felhasználásával, majd átlagolja ezeket az osztályzatokat. Ez a kalibrálásnak nevezett folyamat elősegítheti a tanármegállapodás kialakítását a különböző szintek, például példaértékű, jártas és fejlődő szint körül.

Bővebben a Rubricsról: